Criterii Selectie grup tinta  „STAR: Sprijin activ pentru Tinerii Antreprenori din Regiunea Sud-Vest Oltenia”

Criterii Selectie grup tinta „STAR: Sprijin activ pentru Tinerii Antreprenori din Regiunea Sud-Vest Oltenia”

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație, în calitate de lider de parteneriat, în parteneriat cu Asociația ADES pentru Dezvoltarea Economiei Sustenabile, implementează în perioada 24 Decembrie 2021 – 23 Decembrie 2023 proiectul cu titlul ”STAR: Sprijin activ pentru Tinerii Antreprenori din Regiunea Sud-Vest Oltenia” – cod MySMIS 140877, finanțat în baza Contractului de finanțare nr. POCU/829/6/13/140877 prin apelul de proiecte Innotech Student.

CRITERII DE SELECȚIE

Selectarea grupului țintă se va realiza în baza îndeplinirii următoarelor criterii cumulative:

  • Este student de nivel ISCED 6 (Licență) înmatriculat cel putin în anul 2 sau ISCED 7 (master) sau ISCED 8 (student doctorand)
  • Are domiciliul/reședinta în toate regiunile României, cu mențiunea că dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV în regiunea de implementare a proiectului, respectiv SUD-VEST OLTENIA
  • Este disponibil să participe la activitatile proiectului, respectiv la cursul de formare compentențe antreprenoriale, acreditat ANC, cu durata de 40 de ore
  • Nu beneficiază de dublă finantare prin alte proiecte din programul Innotech Student
  • Este dispus să completeze și să semneze angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului și să transmită toate informațiile și documentele solicitate

Grupul țintă al proiectului este compus din 350 studenți înscriși la programele de master, doctorat sau licență (minim anul 2) cu domiciliul/reședința în toate regiunile României, cu mențiunea că dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV în regiunea de implementare ale proiectului, respectiv Sud-Vest Oltenia. Înscrierea în proiect se realizeaza exclusiv prin platforma informatică disponibilă accesând site-ul proiectului.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Related Posts