Despre proiect

Proiectul ” STAR: Sprijin activ pentru Tinerii Antreprenori din Regiunea Sud-Vest Oltenia”, Cod SMIS 140877 este un proiect derulat de către Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație, în calitate de lider al parteneriatului și Asociația ADES pentru Dezvoltarea Economiei Sustenabile, în calitate de Partener 1

0

Startup-uri finanțate

0

Studenți

0

Locuri de muncă

0

Stagii de practică

Cuantificarea proiectului

minim 400 participanți la campaniile de informare organizate
350 participanți la cursurile de Competențe antreprenoriale, din care cel puțin 40 din mediul rural
350 subvenții distribuite participanților la cursurile de Competențe antreprenoriale
minim participanți 300 certificați după participarea la cursurile de formare antreprenorială
derularea unui concurs de planuri de afaceri
minim 21 câștigători la concursul de planuri de afaceri
minim 24 persoane care participa la stagii de practică și beneficiază de servicii de mentorat
consiliere/consultanță/mentorat și sprijin pentru înființarea a minim 21 startup-uri
minim 21 startup-uri funcționale pe o perioada de minim 18 luni
minim 66 locuri de muncă nou create în cadrul startup-urilor
34 acorduri de parteneriat cu firme/patronate/organizații profesionale/centre de afaceri din regiune
valoarea totală a proiectului 9.685.593,10 lei
23 Decembrie 2023 – data de finalizare a proiectului

Obiectivele specifice

Principalele obiective pe care ni le-am propus atunci când am început proiectul STAR

Obiectivul specific 1
Obiectivul specific 1
Promovarea spiritului și culturii antreprenoriale în rândul a minim 400 participanți la activitățile proiectului - prin activități specifice de informare și conștientizare (campanii online și offline)
Obiectivul specific 3
Obiectivul specific 3
Creșterea capacității de ocupare pe cont propriu și consolidarea potențialului antreprenorial a minim 21 Studenți (ISCED 5-7) înmatriculați cel puțîn în anul 2 de studii de licență și studenți doctoranzi - prin stagii de practică la angajatori care își desfășoară activitatea în regiunile de implementare a proiectului, prin servicii personalizate de consiliere, consultanță in afaceri și mentorat și prin asigurarea înființării firmelor
Obiectivul specific 2
Obiectivul specific 2
Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și a celor necesare în vederea integrării pe piață muncii pentru minim 350 Studenți (ISCED 5-7) înmatriculați cel puțîn în anul 2 de studii de licență și studenți doctoranzi din care cel puțin 40 cu domiciliul/reședința in mediul rural - prin furnizarea unui program de formare autorizat cu tematică Competențe antreprenoriale și oportunitatea de a participa la concursul de planuri de afaceri
Obiectivul specific 4
Obiectivul specific 4
Dezvoltarea mediului antreprenorial regional prin furnizarea resurselor necesare funcționarii, monitorizarea activității desfășurate și asigurarea sustenabilității celor 21 start-up-uri finanțate din schemă de antreprenoriat gestionată în cadrul proiectului care vor genera minim 66 noi locuri de muncă sustenabile

Criterii de eligibilitate pentru grupul țintă

1. Grupul țintă este format din studenți/doctoranzi înmatriculați cel puțîn în anul 2 de studii de licență cu domiciliul/reședința in toate regiunile României
2. Dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV în regiunile de implementare a proiectului, respectiv Sud-Vest Oltenia
3. Persoană care dorește să se înscrie este disponibilă să participe la activitățile proiectului și transmite toate documentele de înscriere solicitate
4. Nu este înscrisă în alt proiect similar finanțat prin apelul de proiecte Innotech Student

Selecția participanților

Selecția participanților se va realiza cu respectarea principiilor privind tratamentul egal, nediscriminarea și egalitatea de șanse. Selecția participanților în grupul țintă se va face în ordinea validării dosarului de candidatură, în limita locurilor disponibile.

Validarea candidaților

Procesul de validare al unui dosar de candidatură va trece prin următoarele etape:

1. Înscrierea candidatului, transmiterea formularelor de înscriere și documentele suport necesare validării candidaturii

2. Experții de grup țintă analizează dosarele depuse on-line, cât și fizic, și transmit către candidați solicitări de completări sau clarificări, dacă este cazul

3. Experții de grup țintă aprobă dosarele în momentul în care acestea sunt considerate complete și că îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În cazul în care nu mai sunt locuri disponibile pentru categoria respectivă candidatul va fi anunțat că dosarul său este aprobat, dar că a fost înscris în lista de rezerve (primele 20 de persoane)

4. Candidații validați ca participanți în grupul țintă vor fi contactați mai departe pentru participarea la programele proiectului

Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020

Construcții
Tehnologia informațiilor și telecomunicații
Activități profesionale, științifice și tehnice
Textile și pielărie
Procesarea alimentelor și băuturilor
Fabricarea materialelor de construcții
Lemn și mobilă
Sănatate și produse farmaceutice
Industria auto și componente
Industrii creative
Energie și management de mediu
Turism și ecoturism
Distribuție
Bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii